S. No. Name Designation Ward Contact Photo
1 श्रीमती अनीता-रविशेखर जायसवाल  अध्यक्ष  गाँधी वार्ड  9425467409
2 श्री कमल खटीक  उपाध्यक्ष  विवेकानंद वार्ड  9826180519
3 श्रीमती गीता जायसवाल  पार्षद  गाँधी वार्ड  9826341330
4 श्रीमती दीपाश्री कौरव  पार्षद  राजेंद्र बाबु वार्ड  8989581222